Projekty

Wüstenrot – interní prezentace produktu

Výroba:

  • PowerPointových šablon pro interní prezentace

Bylo využito např.:

  • nastavení formátování
  • nastavení předloh snímků
  • výroba šablon 1:1 vůči grafickým návrhům
  • nastavení editace každé graf. a text. vrstvy